Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 22η/14-11-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Aπόφασης για την Έγκριση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο : «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε Λιγνιτωρυχεία της ΔΕΗ Α.Ε.»

 

 

 

276/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η λήψη απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

 

 

277/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Π.Δ.Μ. 2014

 

278/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΓΡΕ.-ΟΤΑ

 

279/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης στο πλαίσιο της χορήγησης του Κοινωνικού Μερίσματος

280/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Π.Δ.Μ. στην πρόσκληση:«Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας»

 

281/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η Συμμετοχή της Π.Δ.Μ

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τα Θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: «Ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης Δυτικής Μακεδονίας στην Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης» και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για υπογραφή της

 

282/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας: «Ενεργειακή και Αισθητική Αναβάθμιση των Κτιρίων της Ακαδημίας Φλώρινας και Διαμόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου» και Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για Υπογραφή της

 

 

283/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης για Κατεδάφιση Γεφυρών ΟΣΕ στις Διασταυρώσεις με τις Εθνικές Οδούς Κοζάνη – Λάρισα και Κοζάνη – Θεσσαλονίκη

 

 

284/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λήψη απόφασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου  στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Διαχειριστικής ΒΙ.ΠΑ Καστοριάς

 

 

285/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Aστικής μη Kερδοσκοπικής Eταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

 

 

286/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΞΟΔΟΣ».

 

 

 

287/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου  στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας «MAKEΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. »

 

 

288/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Eκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Leader

 

289/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπου

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για την Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.1437/84

 

 

290/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών Περιφερειακού Συμβουλίου για τo Πειθαρχικό Συμβούλιο επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής   Συγκοινωνιακού Έργου και σε Ιδιοκτήτες Λεωφορείων

 

291/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στο Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ανοίγματος Λογαριασμού

 

 

292/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

το άνοιγμα λογαριασμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη Συνδιοργάνωση των Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Σ. Κοζάνης, Περιόδου 2014-2015, Αναλαμβάνοντας Μέρος των Εξόδων της Ιατρικής Κάλυψης των Αγώνων

 

 

293/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στη συνδιοργάνωση

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Θητείας του Δ.Σ. Κέντρου Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.)

 

294/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η παράταση θητείας του Δ,Σ, του ΚΕ.ΠΕ.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας στις παρακάτω Δομές της Π.Ε. Κοζάνης : α)Αστική Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εταιρεία με την Επωνυμία «Εταιρεία Πολιτισμού Τουρισμού-Αθλητισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας-Π.Ε. Κοζάνης(ΕΠΤΑΚ), β) Αστική Εταιρεία ΚΕΚ ΑμεΑ, γ) Αστική Εταιρεία Διαχείρισης Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Σιάτιστας

 

295/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Τίτλο «Υλοποίηση Δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, Κοινωνικής Πρόνοιας, Πολιτισμού, Τουρισμού και Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης».

 

 

296/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Κατασκευή Γεωφράγματος και Αρδευτικού Έργου Κνίδης Π.Ε. Γρεβενών

 

297/14

Αναβάλλεται

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Προέδρου στο Δ.Σ. Της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας

 

298/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

Κοζάνη  20/11/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 20η/29-10-2014  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

 

249/14

Εγκρίνονται τα πρακτικά των προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για τον Ορισμό επιβλέποντα Δασολόγου

250/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε ιδιώτη.     

 

 

251/14

Eγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη σύμβασης με ιδιώτη για μεταφορά μαθητών

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση Προϋπολογισμού της ΠΔΜ (15η 2014)

 

252/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η τροποποίηση του προϋπολογισμού

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Eπιχείρισης

 

253/14

Έγινε εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Έρευνα και Προτάσεις για την Εμφάνιση Ρωγμώσεων στην ΤΚ Βαλτονέρων του Δ. Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

254/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Επισκόπηση της Κατάστασης Διατήρησης του φέροντος Οργανισμού και του Κελύφους του Διατηρητέου Κτιρίου της Βιβλιοθήκης Φλώρινας» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

255/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «Ειδική Μελέτη Διαχείρισης της Βόσκησης σε Λιβαδικούς και  Δασικούς τύπους  Οικοτόπων στην Περιοχή Ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών»

 

256/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στην Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Φλώρινας) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών για την Εκπόνηση του Έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ»

 

257/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Mελών στην Kοινή Eπιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη και Ημερίδα Διαχείρισης των Λυμάτων από τους Βιολογικούς Καθαρισμούς» Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

258/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μελών στη Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης «Μελέτη Αξιοποίησης Διαχείρισης των Αποβλήτων για Λίπανση και Άρδευση των Αγροκτημάτων» μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Φλώρινας) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης

259/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων

 

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής  της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για Ρύθμιση θεμάτων Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτων

 

260/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου για τη Συγκρότηση Πειθαρχικού Συμβουλίου Επιβολής Κυρώσεων σε Φορείς Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου και σε Ιδιοκτήτες Λεωφορείων στην Π.Ε. Φλώρινας

 

261/14

To Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία εκπρόσωπο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΡΑ Α.Ε.

 

262/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με Επωνυμία «Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»

 

263/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τον Ορισμό  Εκπροσώπων για Τροποποίηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής  Χορήγησης Αδειών Εγκατάστασης Εκδιδομένων Γυναικών με Αμοιβή Προσώπ

 

264/14

To Π.Σ. ορίζει κατά πλειοψηφία

εκπροσώπους

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Oρισμός Aρμοδίου Oργάνου Eγκρίσεων  Πολυετών Υποχρεώσεων

 

 

265/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα αρμόδιο όργανο

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής της παρ. 4 του Άρθρου 13 του ΠΔ 242/96

 

266/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  Έργο“Greece / Albania Energy Tourism” με το Ακρωνύμιο GALET

 

267/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή της Περιφέρειας στο έργο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο  Έργο “Cross Border Infrastructural Project”

 

268/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή της Περιφέρειας στο έργο

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Γεωπάρκο Τηθύος

 

269/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε.Καστοριάς) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Α.Π.Θ/Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας για το Έργο «Συνέχιση Ανασκαφικών Εργασιών στο Λιμναίο Οικισμό 2014»

 

270/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

η σύναψη προγραμματικής σύμβασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ψηφίσματος για την Κατάργηση και Υποβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Αίτημα στο Υπουργείο Οικονομικών για την Επαναφορά των Υπηρεσιών ΔΟΥ και ΣΔΟΕ στην Αρχική τους Μορφή.

271/14

Έγκριση ομόφωνα ψηφίσματος για την Κατάργηση και Υποβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου για την Κατάργηση του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας

 

272/14

Έγκριση ομόφωνα ψηφίσματος για την Κατάργηση του Μεταβατικού Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Εορδαίας

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ενημέρωση για τα Θέματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Εξουσιοδότηση Υπογραφής Προγραμματικών Συμβάσεων Μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

 

273/14

Αναβάλλεται

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συνέδριο  Αειφόρου Ανάπτυξης – Τουρισμού –Επιχειρηματικότητας  και Διαβαλκανικής Συνεργασίας

 

274/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διοργάνωση του συνεδρίου

 

Κοζάνη  30/10/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 19η/8-10-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  Δυτικής Μακεδονίας:    

 

Α/Α

Θ Ε Μ Α Τ Α

Αρ. Απόφασης

Περίληψη Απόφασης

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πρακτικών προηγούμενης Συνεδρίασης

 

231/14

Εγκρίνονται τα πρακτικά των προηγούμενων Συνεδριάσεων

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή πρότασης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Δημοτικής "Κοινότητας" Γρεβενών» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) θεματική περιοχή «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας».

232/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η υποβολή πρότασης.

 1.  

Προ Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

 

233/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Απόφαση  για το Ρωσικό Αποκλεισμό των Ελληνικών Προϊόντων και  Υπηρεσιών.

Απόφαση  για το Ρωσικό Αποκλεισμό των Ελληνικών Προϊόντων και  Υπηρεσιών.

 

234/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η λήψη Απόφασης

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου (ΠΣ) για την Αντιμετώπιση της Υποβάθμισης του Νοσοκομείου Φλώρινας

 

235/14

Έγκρίνεται κατά πλειοψηφία

η λήψη Απόφασης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, του Κέντρου Διαβαλκανικής Συνεργασίας

236/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων.

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός  Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  Ωδείου Φλώρινας

237/14

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός εκπροσώπων.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Σύσταση και Λειτουργία Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΟΠ) Περιφερειακών Ενοτήτων

 

238/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η σύσταση και λειτουργία ΣΟΟΠ

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός   Εκπροσώπου της Π.Δ.Μ   στο Διοικητικό Συμβούλιο του «ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ» -«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

239/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Αξιολόγηση Υπαλλήλων Δημόσιας Διοίκησης

 

 

240/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

 η απόφαση για την Αξιολόγηση των Υπαλλήλων  Δημόσιας Διοίκησης

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Παράπλευρου Δικτύου του Έργου «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ̋ΝΙΚΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ̋ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

241/14

Εγκρίνεται ομόφωνα ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης Έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, ΤΜΗΜΑ Ι Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ» 

242/14

Εγκρίνεται ομόφωνα

ο τρόπος εκτέλεσης του έργου  

 

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Συναλλαγές Μέσω WINBANK (Internet) της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

 

 

 

243/14

Το Π.Σ. ορίζει ομόφωνα λειτουργούς (χρήστες) των τραπεζικών λογαριασμών.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Λήψη Απόφασης Δαπάνης

 

244/14

Εγκρίνεται ομόφωνα η δαπάνη.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Μέλους στην  Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν.2839/2000

245/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλος στην επιτροπή.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Ορισμός Εκπροσώπων  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,

στην Επιτροπή Κατανομής Κονδυλίων και

στην Επιτροπή  Παρακολούθησης

στο πλαίσιο του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (Ε.Α.Π.) ΠΔΜ

246/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Επικαιροποίηση Μελών Κ.Ε.Π. Ενεργών Συμβάσεων  των Π.Ε.   Κοζάνης, Φλώρινας και  Γρεβενών

247/14

Το Π.Σ. ορίζει  ομόφωνα  μέλη  στις κοινές επιτροπές παρακολούθησης.

 1.  

Ημερήσιας Διάταξης

Oρισμός Εκπροσώπου με το Νόμιμο Αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγή της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Φλώρινας».

 

248/14

To Π.Σ. ορίζει ομόφωνα εκπροσώπους.

 

 

Κοζάνη   9/10/2014

O Πρόεδρoς  του Π.Σ.

Κωτσίδης Γεώργιος

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 18η/15-9-2014-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 17η/7-9-2014-2013 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/20-8-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 15η/1-8-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Â Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 14η/23-7-2014 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 13η/14-7-14 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 12η/11-7-2014 έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Σελίδα 3 από 10