Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η   - 27/6/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Ακολουθεί ο πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/5/4/2012 συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Σελίδα 2 από 2