Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015,

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης – Πιστοποίησης για τον Έλεγχο των Προγραμμάτων Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2015,

1. Αλέξανδρο Μάγκο ΕΔΥ Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ

2. Δημήτριο Αλβανό Βιολόγο Αν. Προιστ. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Π.Δ.Μ

3. Ιωάννα Βασιλειάδου Αν. Προιστ. Τμήματος Δημ. Υγ. της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.

4. Κοσματόπουλο Αθανάσιο Δήμαρχο Σερβίων Βελβενδού

σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/08/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Μέγας Αλέξανδρος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (κτίριο ΖΕΠ), με θέμα:

Έγκριση Παραλαβής Έργου Καταπολέμησης Κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον Μήνα Ιούλιο 2015.

Κοινοποίηση :

1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

2. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ.

3. Οικοανάπτυξη Α.Ε.

4. Μ.Μ.Ε

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 1787/17.10.2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της με αριθμ. πρωτ. 1967/17.11.2011 παράτασής της, για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης από το Περιφερειακό Ταμεία Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν αίτηση εγγραφής με την προσκόμιση του προφίλ της επιχείρησής τους για τη δημιουργία Μητρώου Προμηθευτών για τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και για τις λειτουργικές ανάγκες του Περιφερειακού Ταμείου γενικότερα.

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).