ΟΠρόεδροςτης ΕπιτροπήςΚοινωνικήςΣυνοχήςτηςΠεριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α)Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10.

β) Την αριθ. 330/14 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ)Τηνανάγκη συνεδρίασηςτηςΕπιτροπήςΚοινωνικής ΣυνοχήςτηςΠεριφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.

                 ΚΑΛΕΙ

τους Περιφερειακούς Συμβούλους,μέλητηςΕπιτροπήςΚοινωνικήςΣυνοχήςτης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

 1. Αντωνιάδης Γεώργιος
 2. Ιωαννίδης Κυριάκος
 3. Γιαννόπουλος Γρηγόρης
 4. Γέρου Κωνσταντίνος
 5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
 6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 7. Ζήδρου - Γρηγοριάδου Αλίκη
 8. Σαπαλίδης Σάββας
 9. Κανδύλη - Μυκονιάτη Αγνή

σε συνεδρίαση την Τετάρτη26/08/2015και ώρα11:00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης, με θέματα:

1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενης (3ης) Συνεδρίασης

2. Υποσιτισμός Μαθητών

3. Παιδική Φτώχεια

4. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχήςγια το

    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για

    την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).

Σημ. : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στα τηλέφωνα που αναγράφονται παραπάνω.

Πίνακας Αποδεκτών:

 1. Βήττας Ιωάννης (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 2. Κουρκούτας Νικόλαος (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 3. Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο για την Φτώχεια Περιφέρειας ΔυτικήςΜακεδονίας
 4. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
 5. Μ.Μ.Ε.

Κοινοποίηση :

 1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10.

β) Την αριθ. 330/14 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.

                 ΚΑΛΕΙ

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 1. Αντωνιάδης Γεώργιος
 2. Ιωαννίδης Κυριάκος
 3. Γιαννόπουλος Γρηγόρης
 4. Γέρου Κωνσταντίνος
 5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
 6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 7. Ζήδρου - Γρηγοριάδου Αλίκη
 8. Σαπαλίδης Σάββας
 9. Κανδύλη - Μυκονιάτη Αγνή

σε συνεδρίαση την Δευτέρα 11/05/2015 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Καστοριάς, με θέματα :

 1. Έγκριση Πρακτικών 2ης Συνεδρίασης.
 1. Σύσκεψη Φορέων Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 1. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).
 1. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για το Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης του Υπουργείου Εργασίας - Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σημ. : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλέφωνο 2461350974.

Πίνακας Αποδεκτών  :

 1. Βήττας Ιωάννης             (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 2. Κουρκούτας Νικόλαος (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 3. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10.

β) Την αριθ. 330/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

ΚΑΛΕΙ

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 1. Αντωνιάδης Γεώργιος
 2. Ιωαννίδης Κυριάκος
 3. Γιαννόπουλος Γρηγόρης
 4. Γέρου Κωνσταντίνος
 5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
 6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 7. Ζήδρου - Γρηγοριάδου Αλίκη
 8. Σαπαλίδης Σάββας
 9. Κανδύλη - Μυκονιάτη Αγνή

σε συνεδρίαση την Παρασκευή 03/04/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης, με θέματα :

 1. Έγκριση Πρακτικών 1ης Συνεδρίασης.
 2. Αντικατάσταση Τακτικού Μέλους λόγο Παραίτησης από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
 3. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020” για την Ελλάδα (ΤΕΒΑ).

 1. Σχεδιασμός - Προτάσεις για Φτώχεια και Ρομά.
 1. Καταγραφή Τυπικών και Άτυπων Δομών.

Σημ. : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλέφωνο 2461350974.

Πίνακας Αποδεκτών :

 1. 1. Βήττας Ιωάννης (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 2. 2. Κουρκούτας Νικόλαος (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 3. 3. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10.

β) Την αριθ. 330/14 απόφαση του Περιφερειακού  Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας  Δυτικής  Μακεδονίας.

                 ΚΑΛΕΙ

τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 1. Αντωνιάδης Γεώργιος
 2. Ιωαννίδης Κυριάκος
 3. Γιαννόπουλος Γρηγόρης
 4. Κάτανας Χάρης
 5. Θεοδουλίδης Νεοκλής
 6. Ζυμπίδης Θεοφύλακτος
 7. Ζήδρου - Γρηγοριάδου Αλίκη
 8. Σαπαλίδης Σάββας
 9. Κανδύλη - Μυκονιάτη Αγνή

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25/02/2015 και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 2ου ορόφου στο κτήριο της πρώην Νομαρχίας Κοζάνης, με θέματα :

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής.
 1. Ενημέρωση από τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής για θέματα Κοινωνικής Συνοχής - Απόρων - Φτώχειας.
 2. Προτάσεις - Συζήτηση για θέματα Κοινωνικής Συνοχής.
 3. Αίτημα Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νομού Κοζάνης.

Σημ. : Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως σε περίπωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλέφωνο 2461350974.

Πίνακας Αποδεκτών  :

 1. Βήττας Ιωάννης             (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 2. Κουρκούτας Νικόλαος (Επικεφαλής Αντιπολίτευσης)
 3. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Σταύρος Γιαννακίδης

Αντιπεριφερειάρχης Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής

                                 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Την αριθ. 60/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    
 3. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10
 2. Την αριθ. 60/13 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.    
 3. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής       Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

Θέμα : Πρόσκληση σε συνεδρίαση της « Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 211/11 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων.

καλεί

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).