Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 5η/6-10-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ.

Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE, στη θέση «Νικηφόρος Ουρανός (1403205)», ΟΤΕ Π/Κ ΑΛΙΜΟΥ ΣΑΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, στο Δήμο Πρεσπών, της ΠΕ Φλώρινας.

52

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Κέντρο έρευνας Γενετικής του καρκίνου (RGCC)», από της εταιρία ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στην ΒΙΠΕ Φλώρινας

53 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ» εντός του Καλλικρατικού Δήμου Πρεσπών της Π.Ε. Φλώρινας.

54 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Λατομείο βιομηχανικού ορυκτού (χαλαζία) έκτασης 132.000 m2 (χώρος Β-αρ. χερσολίβαδου 165) στη θέση «Ρουδίνα» Μελίτης του Δήμου Φλώρινας και συνοδά έργο (εγκαταστάσεις προδιαλογής και επεξεργασίας χαλαζία), της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε.»

55 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: Λατομείο Βιομηχανικού Ορυκτού – Χαλαζία – (Εκμετάλλευση) σε δημοτική χέρσα έκταση εμβαδού 99.890 m2 (Χερσολίβαδο Νο 249 του κτηματολογικού πίνακα Μελίτης – Χώρος Γ) στη θέση Ρουδίνα ΔΕ Μελίτης του Δήμου Φλώρινας.

56 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 1 MW, της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στη θέση «ΠΕΡΑΣΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» του Δ.Δ. Κολχικής της ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

57 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006034 «Υδατόπυργος», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Γρεβενών της ΠΕ Γρεβενών.

58 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9 ΜΠΕ του έργου: «Μεταλλευτική έρευνα δια γεωτρήσεων πυρηνοληψίας για ανεύρεση χρωμίτη και διάνοιξη οδών προσέγγισης εντός Μεταλλευτικής Οριστικής Παραχώρησης Ο.Π. 20 στο νότιο Βούρινο θέση «Μουτσάρα» Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης ΠΕ Γρεβενών. 59

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

10 ΜΠΕ του έργου: «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006031 «Άγιος Αθανάσιος», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς. 60

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

11

ΜΠΕ του έργου: «Μελέτη Αρδευτικού Φράγματος και Αρδευτικού Δικτύου Διποταμιάς» του Δήμου Νεστορίου ΠΕ Καστοριάς.

 

61

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

12 ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αξιοποίηση βιομάζας με τη μέθοδο της αεριοποίησης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 100 KW» στη θέση «Άνω Βερούδια» της ΔΚ Κρόκου, ΔΕ Ελίμειας του Δήμου Κοζάνης, στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 62

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

13 ΜΠΕ του έργου : «Τροποποίηση ΑΕΠΟ Αιολικού Πάρκου ισχύος 14,0 MW με τα συνοδά αυτού έργα (οδοποιία) της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ο.Ε.» στη θέση «Λεύκες-Κερασιά», στη Δ.Ε. Ελλησπόντου του Δήμου Κοζάνης, λόγω μείωσης της συνολικής ισχύος σε 8,00 MW, και τροποποίηση της οδού πρόσβασης και διασύνδεσης. 63

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

14 ΜΠΕ του έργου : «Οργανωμένος χώρος διάθεσης αδρανών μη επικινδύνων αποβλήτων-υλικών και αποκατάσταση ανενεργού δανειοθαλάμου αδρανών υλικών» σε τμήμα των τεμαχίων 3 και 4 του Αγροκτήματος Πολυρράχου της ΤΚ Πολυρράχου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού. 64

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

15 ΜΠΕ του έργου : «Αναβάθμιση-Εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού του υφιστάμενου κέντρου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος, με κωδικό θέσης 3006035 «Τσοτύλι», της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ με δ.τ. «DIGEA-ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.», στο Δήμο Βοίου της ΠΕ Κοζάνης. 65

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

16

ΜΠΕ του έργου : «Σταθμός Διοδίων Αλιάκμονα και Ανισόπεδος Κόμβος Μικροκάστρου».

 

66 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  κατά πλειοψηφία αρνητικά

Κοζάνη 9/10/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την  4η/21-07-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α  Θ Ε Μ Α Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ Α.Τ.Ε. στην κτηματική περιοχή Μηλίτσα του Δήμου Άργους Ορεστικού της ΠΕ Καστοριάς».

45

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Συγκρότημα παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος της εταιρείας ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΤΕ στη θέση «Μαλαπέστα» στην κτηματική περιοχή Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς της ΠΕ Καστοριάς.

46 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου Κορεστίων (Άνω Μελάς, Μελάς, Μακροχώρι, Χαλάρας, Άγιος Αντώνιος, Μαυρόκαμπος, Κρανιώνας, Άνω Κρανιώνας), μήκους 43 Km και απολήψιμου όγκου 520Χ103 m3/έτος», του Δήμου Καστοριάς.

47 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 10 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 2 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

48 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΜΠΕ του έργου : «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 33,00 MW» της εταιρείας «΅WAS HELLAS 3 E.E.» στη θέση «Κορησός 1» των Δήμων Καστοριάς & Ορεστίδας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ.Μακεδονίας.

49 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΜΠΕ του έργου: «Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Κάτω Πτεριάς του Δ. Καστοριάς της Π.Ε Καστοριάς» στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την ΜΠΙΖΙΟΣ Σ. & ΣΙΑ ΟΒΕΕ.

50 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΜΠΕ του έργου : Υπόγεια εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός εκμετάλλευση κοιτάσματος χρωμίτη εντός των Ο.Π. 18 & 19 στο Νότιο Βούρινο θέση «Αετοράχη» περιοχή Ποντίνης Δ.Γρεβενών από την «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕ»

51 Η Επιτροπή γνωμοδότησε  ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 24/07/2015

       Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος,  Χωρικού Σχεδιασμού  και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

   

 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η/02-06-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α Θ Ε Μ Α  Αρ. Αποφ. Περίληψη Απόφασης
1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.

 

Η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα πρακτικά

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ξενοδοχείο κλασσικού τύπου Β’ κατηγορίας, δυναμικότητας 112 κλινών, στην κτηματική περιοχή (εκτός σχεδίου) της ΤΚ Πανοράματος, στη ΔΚ Θ. Ζιάκα του Δήμου Γρεβενών της εταιρείας «ΤΑΚΟΛΑΣ Α.Ε.»

37

 

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Εκμετάλλευση ενιαίου λατομείου βιομηχανικού ορυκτού ολιβινίτη

έκτασης 248.255,62 τ.μ. στη θέση «Σκούμτσα-Γωνιές», Δήμου Γρεβενών,

της ΠΕ Γρεβενών, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από την

εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε

38 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συνέχιση λειτουργίας χοιροτροφικής μονάδας δυναμικότητας 230

χοιρομητέρων με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης-προσθήκη

κτιρίου-τροποποίηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων -

παραγωγή βιοαερίου και Σ.Η.Θ

39

Κατά

πλειοψηφία θετικά με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη

οι παρατηρήσεις

της υπηρεσίας όπως διαβιβάζονται στο Δ9   13126/330 έντυπο

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

 

40 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Τροποποίηση του έργου ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΑΦΑ) & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΤΑΡ)».

41 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου με την προϋπόθεση να ληφθούν υπόψη οι απόψεις του Δήμου Εορδαίας.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Μετεγκατάσταση οικισμού Ποντοκώμης στην περιοχή της ΖΕΠ Κοζάνης» στο Δήμο Κοζάνης.

 

42 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Κατασκευή εγκαταστάσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού σε αποκατεστημένη περιοχή του ορυχείου Κύριου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στην Τ.Κ. Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Εορδαίας της ΠΕ Κοζάνης, από τη Δ/νση Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε.

 

43 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αιολικός Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 10 MW και συνοδών έργων φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΟ» στη θέση Προφήτης Ηλίας» ΔΕ Αντιχασίων και Καμβουνίων και Δήμους Ελασσόνας και Σερβίων-Βελβεντού

 

44 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

Κοζάνη 5/6/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η/25-02-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρίας

VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.ΕΤ., με κωδική ονομασία θέσης «1105655», στην τοπική κοινότητα

Καταφυγίου, στο Δήμο Σερβίων-Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης

17

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου : Γραμμή μεταφοράς 150kV Υ/Σ Αντλιοστάσιο Πολυφύτου – Σύστημα

(Λαμία-Πτολεμαΐδα) της εταιρίας «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» συνολικό μήκους εναέριας γραμμής 4,2 χλμ.,

στους Δήμους Κοζάνης & Σερβίων – Βελβεντού της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

18

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Εκμετάλλευση οφιτοασβετικών σε δύο λατομικούς χώρους εμβαδού 5.557 τ.μ.

και 6.892 τ.μ. στη θέση «Ράχη» της Τοπικής Κοινότητας Δρεπάνου Δήμου Κοζάνης, της εταιρείας

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε.

19 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4o ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : : Εκμετάλλευση υφισταμένου λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 183.525 τ.μ.

και συνοδών έργων (μονάδα θραύσης και ταξινόμησης αδρανών υλικών και βοηθητικές

εγκαταστάσεις) στη θέση «Κερεμί-Τεπέ», στη λατομική περιοχή Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης

από την εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

20

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Σταθμός εκκίνησης και άφιξης Υπεραστικών λεωφορείων-Καταστήματα-Αποθήκη-

Πρατήριο ιδιωτικής χρήσης στο Δήμο Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

21 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Αμμοληψία στην κτηματική περιοχή Άργους Ορεστικού του Δήμου Άργους

Ορεστικού της Π.Ε. Καστοριάς, από την εταιρία «ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ».

22 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Επιφανειακή αμμοληψία σε ιδιωτική έκταση

στη Δ.Ε. Μακεδνών, του Δήμου Καστοριάς, Π.Ε. Καστοριάς, από την

εταιρία «ΜΠΙΖΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΙΑ».

23 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση – βελτίωση –εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Λιθιάς-Κορησού (αγρόκτημα Λιθιάς), μήκους 9,1 Km απολήψιμου όγκου 969*103 m3 /έτος,

καθώς και για την ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο αγροτεμάχιο 22Β, εκτάσεως 408 τ.μ.,

του διαγράμματος αναδασμού αγροκτήματος Λιθιάς, του Δήμου Καστοριάς.

24 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση– βελτίωση – εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς, μήκους 38 Km και απολήψιμου όγκου νερού 3,9Χ106 m3/έτος,

του Δήμου Καστοριάς.

25 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Τροποποίηση-βελτίωση-εκσυγχρονισμός του αρδευτικού δικτύου

Αλιάκμονα (Καλοχωρίου-Μεσοποταμίας, Χιλιόδενδρου, Τσάκωνης, Ποριάς) στην ΠΕ Καστοριάς

26 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος

2 MW, στα με αρίθμ. 411, 521, 522, 523, 524 και 525 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Χιλιόδενδρου,

στη θέση Χιλιόδενδρο, του Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

27 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου:Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος

2 MW, στα με αρίθμ. 137, 141 και 142 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Αυγής στη θέση Αυγή, του

Δήμου Αγίας Τριάδας της ΠΕ Καστοριάς.

28 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Δίκτυα Μεταφοράς και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς στο Δήμο Καστοριάς στην ΠΕ Καστοριάς.

29 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΒΡΟΝΤΕΡΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ της εταιρείας

VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Τ.Τ., με κωδική ονομασία θέσης «1105541» στη θέση ύψωμα Γλάτσινα,

στο Δήμο Πρεσπών της ΠΕ Φλώρινας.

30 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
15

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 MW, στο αγροτεμάχιο 430 του αγροκτήματος Σκοπού, διανομή Φυγάδων, στη Δ.Ε. Μελίτης του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας από την εταιρεία «BASANESTA ENTERPRISES L.T.D. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΕΤΙΝΑΣ Ε.Ε.».

31 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
16

16Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 5,2 MW, στα αγροτεμάχια 110,146, 469 και μέρος του 430 αγροτεμάχια στη θέση Σκοπός»

του Δήμου Φλώρινας της ΠΕ Φλώρινας, της εταιρείας KOLLYWOOL ENTERRISES.L.T.D.

32 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
17

17Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 677, 678 και 679 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 2 Ε.Ε.

33 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
18

18Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Αρδευτικά δίκτυα πεδιάδας Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

34 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
19

19Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου :Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 592 και 593 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 4 Ε.Ε.

35 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

20

20Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση

ισχύος 2 MW, στα αγροτεμάχια 697, 698, 1206 και 1208 του αγροκτήματος Ν.Καυκάσου

του Δήμου Φλώρινας, από την ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 3 Ε.Ε.

36 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 2/3/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/13-1-2015 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘‘ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.’’, στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

1

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

2

2ο   ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κυβικών μέτρων και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μέτρων» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

2

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου

3

3Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης».

3 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου
4

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του δήμου Εορδαίας.

4

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

5

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΣΜΠΕ) του έργου : Αναθεώρηση-επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

5 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
6

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Διακρατικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020

6 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
7

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :Ίδρυση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής επεξεργασίας υπολειμματικής βιομάζας, ισχύος 0,2 MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγροτεμάχιο 526, περιοχή Βαμβακιές με μισθωτήριο συμβόλαιο της εταιρίας «ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Γ.-ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΑΣ Μ. Ο.Ε» στο Δήμο Σερβίων- Βελβεντού.

7 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
8

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ρυακίου του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

8 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
9

9Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ.Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης

9 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
10

10Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου: Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος, δυναμικότητας 130 tn/h, της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» στο αρίθμ. 256 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης.

10 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
11

11Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 1,3 MW» στο Ν.Φλώρινας, στα αγροτεμάχια 1176, 1177 και τμήμα του 588 της Τ.Κ. Ν.Καυκάσου, του Δήμου Φλώρινας, της εταιρείας «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 5 Ε.Ε.».

11 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
12

12Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 9,9 ΜWe, της εταιρίας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 97-100, 1037-1042, 102, 104 και 133» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

12 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
13

13Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 MW» στα αγροτεμάχια 674, 675, 676 και 677,  του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου  του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε Φλώρινας, από την εταιρεία «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 1 Ε.Ε.».

13 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
14

14Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 5,2 ΜWe, της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΓΕΝΝΕΣΙΣ 5 Ε.Ε.» στα αγροτεμάχια 317 Α, 317 Β, 318, 319, 320, 322, 327 Α, 327 Β, 328, 329 και 330»  του αγροκτήματος Αγίας Παρασκευής της Δ.Ε. Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

14 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
15

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 590, 591, 592» του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας».

15 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.
16

16Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ του έργου : «Εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ηλιακή συγκέντρωση ισχύος 2 ΜW, στα αγροτεμάχια 588, 589, 590 του αγροκτήματος Ν. Καυκάσου του Δήμου Φλώρινας της Π.Ε. Φλώρινας, της εταιρείας «ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΟΞΟ 5 Ε.Ε.». 

16 Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 16/1/2015

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η/14-11-2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

 

  

Α/Α

Θ Ε Μ Α

Αρ. Αποφ.

Περίληψη Απόφασης

1Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή Αντιπροέδρου, Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

1 Η Επιτροπή εξέλεξε   μετά από μυστική ψηφοφορία το τακτικό   μέλος της μειοψηφίας Ζήδρου- Γρηγοριάδου Αλίκη

2Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : «Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της εταιρείας ‘‘ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.’’, στο Δήμο Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

2 Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΜΠΕ) του έργου : :«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων αρδευτικών υδροληψιών συνολικού ετήσιου απολήψιμου όγκου νερού 332.626 κυβικών μέτρων και υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου συνολικού μήκους 3.700 μέτρων» στην κτηματική περιοχή της Τ.Κ. Καλαμιάς, της Δ.Ε. Κοζάνης, του ομώνυμου Δήμου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

3

Αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση

4Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου :«Εκσυγχρονισμός των αρδευτικών υδροληψιών και του υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Ξηρολίμνης, του Δήμου Κοζάνης, της ΠΕ Κοζάνης».

4

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

5Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Σταθμός κινητής τηλεφωνίας ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ της εταιρείας VODAFON – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., με κωδική ονομασία θέσης “1105655” στην τοπική κοινότητα Καταφυγίου,στο Δήμο Σερβίων - Βελβεντού της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

5

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

6Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Φράγμα Μεσόβουνου και αγωγός διασύνδεσης φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο συνολικού μήκους 5,5 χλμ.» στην Τ.Κ. Μεσόβουνου της Δ.Ε. Βερμίου του δήμου Εορδαίας.

6

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

.

7Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΣΜΠΕ) του έργου : «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ ‘’σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων’’ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001».

7

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση

8Ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

(ΜΠΕ) του έργου : Ερευνητικές γεωτρήσεις εντός των Ο.Π. 18 & Ο.Π 19 στην περιοχή «Αετοράχη» του Νότιου Βούρινου στο Δήμο Γρεβενών. Φορέας Υλοποίησης του έργου η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε»

8

Η Επιτροπή γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για τη Μ.Π.Ε του έργου.

Κοζάνη 18/11/2014

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 3η-22/8/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 2η-18/6/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

 Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 1η-1/4/2014 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

Π Ι Ν Α Κ Α Σ

Των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 8η-19/12/2013 συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).