Πρόσκληση για την 28η συνεδρίαση του Π.Σ.

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 167 του Νόμου 3852/10
  2. Την ανάγκη συγκλήσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:

Θέμα 1ο:   Αίτημα του Συλλόγου υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης, με αφορμή

την ενεργοποίηση της εφεδρείας στις αιρετές Περιφέρειες.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του συλλόγου των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης,

κ. Δημήτριος Καραθανάσης.

Θέμα 2ο:   Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου

Καστοριάς, που αφορά την πράξη με τίτλο: «10ο Δημοτικό Σχολείο

Καστοριάς».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 3ο:     Έγκριση τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, του

Ν.3614/2007, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

(Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου Νεστορίου για την υλοποίηση του

έργου του ΕΣΠΑ: «Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμό

Αγίας Άννας».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 4ο:     Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ

της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας

Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο

«Κατασκευή οικίσκου στη γεφυροπλάστιγγα Τοιχιού».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς, κ. Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:   Έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής

Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Φιλώτας Ταλίδης.

Θέμα 6ο:   Ορισμός Προέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής

Μακεδονίας (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 7ο:   Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην

«Ευρωπαΐκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλλων στις Τοπικές

Κοινωνίες» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής.

Θέμα 8ο:   Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.

Εισηγητής: ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιος Δακής. 

Θέμα 9ο:   Λήψη απόφασης για την άρση επιβολής διοδίων Δυτικά της Σιάτιστας.

Εισηγητής: ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Ιωάννης Παπαϊορδανίδης.

Θέμα 10ο:   Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής

Μακεδονίας και αποδοχή του 50% των δαπανών του κτιρίου ΖΕΠ

από 1-7-2011.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 11ο:   Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2011 (7η/2011).

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 12ο:   Μαζικές πληρωμές μέσω WINBANK (internet)

της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 13ο:   Προτάσεις έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για υποβολή

στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 53.535.000,00 €.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 14ο:   Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της πρώην

Ν.Α. Κοζάνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του

Κέντρου Περιβάλλοντος Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 15ο:   Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής

Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής

Μακεδονίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στα πλαίσια του

προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 16ο:   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Ινστιτούτου Εδαφολογίας

Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).