Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/01/2015 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Εκσυγχρονισμός δαπέδων, ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας
 4. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά αλατιού για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.719.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 μηνός Δεκεμβρίου 2014
 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 300.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ – 041 για την πληρωμή του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα Νομού Γρεβενών»
 8. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 105.602,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 440, για την πληρωμή του έργου «Επισκευή βελτίωση χώρων Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Βυθού και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 9. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 11. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων της  Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Έδρας Π.Δ.Μ.
 13.  Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος οδοιπορικών εξόδων υπαλλήλων των Διευθύνσεων της Έδρας Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια απαραίτητων ειδών και γραφικής ύλης που απαιτείται για την προετοιμασία και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
 15. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την αίθουσα του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση προϋπολογισθείσας δαπάνης 43.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. περί προμήθειας γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2015
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 31/12/2014 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), καθότι κλείσιμο του έτους, με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση αποδοχής ποσού 700.000,00€, με θέμα έγκριση διάθεσης πίστωσης έργου με κ.ε. 2014 ΕΠ54100002 και τίτλο «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω.(π.κ./ 2008 ΕΠ04100000) Π.Ε. Καστοριάς
 3. Έγκριση αποδοχής ποσού 34.000,00 € με θέμα την χρηματοδότηση και κατανομή έργων ΕΣΠΑ (Γυμνάσιο περιοχής Φουντουκλή) Π.Ε. Καστοριάς
 4. Έγκριση αποδοχής ποσού 50.000,00€ με θέμα έγκριση διάθεσης πίστωσης έργου με κ.ε. 2014 ΕΠ      54100001 και τίτλο – Αντιπλημμυρική προστασία Εθνικού Δικτύου ΠΔΜ καθαρισμός τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – έργα ορεινής και πεδινής υδρονομίας – έργα αντιμετώπισης χειμαρολάβας
 5. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 6. Αποπληρωμής δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

  

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 29/12/2014 και ώρα 11:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 214.870,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 005/2 για      την πληρωμή διαφόρων έργων
 3. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 4.974.000,00 € του προγράμματος ΣΑΕΠ 541 για      την πληρωμή διαφόρων έργων
 4. Έγκριση      αποδοχής χρηματοδότηση του ΠΔΕ ΣΑΜΠ 041 για την πληρωμή διαφόρων έργων της      Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση      αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ)» για την πληρωμή διαφόρων      έργων της Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση      πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του «Ανοικτού Διεθνή      Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής      αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 με      αριθ. Διακήρυξης 16/2014»
 7. Έγκριση      δαπάνης για την αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής εφημερίδας «Αγροτική Έκφραση – Φύτρο & Εκτροφή»
 8. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Προέγκριση      παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων      οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση ΄΄ Πατώματα΄΄ Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής Α΄      Τμήματος Νέου Οικισμού)»
 3. Έγκριση της      παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας      Λυμάτων Ενότητας Οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός      Βελβενοτύ Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση των      όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού      διαγωνισμού, για τη προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης      ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και      τηλεμετρικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση των      όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού      διαγωνισμού για τη προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των      οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς Π.Ε.      Καστοριάς
 6. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «10ο      Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση      παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Αθανάσιου Αηδονιών      (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση      νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος      2014-2015
 9. Έγκριση      πρακτικού ανοίγματος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του      πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων φορητών αναλυτών σταθερών εστιών      καύσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού      της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση      πρακτικού διαγωνισμού της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της προμήεθιας      εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη      των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση      πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της      ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και      ενός ανελκυστήρα των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα για το έτος 2015
 12. Έγκριση      πρακτικού διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας      σύμφωνα με την υπ αριθμ. 128929/4634 πρόσκληση
 13. Έγκριση      διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μεταφορά      μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών, περιόδου 8-1-2015 έως      28-2-2015 μέχρι την ολοκλήρων των διαδικασιών του νέου τακτικού      διαγωνισμού» Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση της      δωρεάν παραχώρησης για χρήση του Μηχανήματος Έργου «Εκχιονιστικό BOSCHUNG με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118406» στο      Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση      παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη      παραβόλων, χαρτοσήμων, πιστοποιητικών Υποθηκοφυλακείου κλπ για την εγγραφή      των ακινήτων της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση      παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή      εξόδων μετακίνησης των αιρετών της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση      χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έκτακτες ανάγκες σίτισης απόρων      οικογενειών ενόψει των εορτών και ορισμός υπολόγου
 18. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για την συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπών α)      Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων και β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών      Έργων, ημερολογιακού έτους 2015
 19. Συγκρότηση      επιτροπής για τη σύμβαση Λογισμικού
 20. Συγκρότηση      τριμελούς επιτροπής παραλαβής πρωτογενούς αλατιού αντιμετώπισης του      παγετού των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Φλώρινας για τη χειμερινή περίοδο      2014-15
 21. Συγκρότηση      επιτροπής παρακολούθησης της καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου της      Π.Ε. Φλώρινας
 22. Συγκρότηση      επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 23. Συγκρότηση      επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του      Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 25. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 26. Έγκριση της      εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 27. Τροποποίηση      της αριθμ. 400/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός      Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Κοζάνης»
 28. Έγκριση      αποδοχής ποσού 212.460,00€ με θέμα «Κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.      ΣΑΕ-205» Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση      δαπάνης για την αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής 2014 της εφημερίδας      «Θάρρος» Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση      πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση      πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης      προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή Γέφυρας Πόρου Ν. Γρεβενών» Π.Ε.      Γρεβενών
 3. Λήψη      απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας ΣΕΚΟΥΛΙΔΗΣ Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε κατά      του πρακτικού του διαγωνισμού του έργου «Εκσυγχρονισμός δαπέδων,      ανελκυστήρων και πυρασφάλειας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» Π.Ε.      Φλώρινας
 4. Έγκριση      πρακτικού του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:      «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Δ. Τροπαιούχου» Π.Ε.      Φλώρινας
 5. Έγκριση      πρακτικού του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου:      «Αποκατάσταση – Διαμόρφωση κοίτης ποταμού στη Τ.Κ. Μεσοκάμπου» Π.Ε.      Φλώρινας
 6. Έγκριση της      4ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης Β΄ Φάσης εκούσιου      αναδασμού αγρ/τος Βογατσικού Ν. Καστοριάς
 7. Έγκριση της      4ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού      αγρ/τος Βέλους Ν. Καστοριάς
 8. Έγκριση α)      Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 και β)      Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε.      Κοζάνης
 9. Έγκριση      διενέργειας διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγρών καυσίμων (βενζίνες,      Πετρέλαια κίνησης – θέρμανσης) και λιπαντικών για τις ανάγκες της Π.Ε.      Φλώρινας για το 2015, καθώς και έγκριση των όρων της αριθμ. 12/2014      διακήρυξης
 10. Έγκριση      διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εργολάβου      καθαριότητας των κτιρίων – γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας, καθώς και έγκριση      των όρων της διακήρυξης
 11. Έγκριση      παράτασης σύμβασης προμήθειας και μεταφοράς αντιπαγετικού άλατος για τις      ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Εθνικού Οδικού Δικτύου      της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 12. Έγκριση      παράτασης συμβάσεων διακίνησης αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς
 13. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις των επιτροπών διεξαγωγής      δημοπρασιών έργων της Π.Δ.Μ., προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 €      πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 €      πλέον Φ.Π.Α. και μέχρι του ανωτάτου ορίου της 2ης τάξης του      Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), ημερολογιακού έτους 2015
 14. Έγκριση του      πίνακα των υπαλλήλων για τις συγκροτήσεις των επιτροπών διεξαγωγής      δημοπρασιών έργων της Π.Δ.Μ., συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου      της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ, ημερολογιακού έτους 2015
 15. Συγκρότηση      τριμελών επιτροπών 1) Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών      καθαριότητας του κτιρίου της Π.Δ.Μ.- περιοχή ΖΕΠ για το έτος 2015 και 2)      Για την παραλαβή και παρακολούθηση των εργασιών καθαριότητας του κτιρίου      της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2015
 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής στις Π.Ε.      ποσού 154.056,00€ του προγράμματος ΚΑΠ προς καταβολή του διατροφικού      επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Νοέμβριο 2014
 17. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 521.400,00€ για την πληρωμή διαφόρων έργων
 18. Έγκριση      αποδοχής και κατανομής ποσού 191,00€ για την κάλυψη δαπανών των      οφειλόμενων αποζημιώσεων των ελεγκτών – γεωπόνων, κτηνιάτρων κλπ που      διενήργησαν φυτουγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας –      καταλληλότητας κατά το χρονικό διάστημα Γ Διμήνου (Μάιος – Ιούνιος 2014)
 19. Έγκριση      δαπάνης για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος Π.Δ.Μ.
 20. Προέγκριση      δαπάνης για την διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμού ποσού 165.000,00 ευρώ      για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς καθώς      και 119.502,50 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες των      ΝΠΔΔ χωρικής της αρμοδιότητας για το έτος 2015
 21. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Έγκριση      δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση      δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014      Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση      δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 27. Αποπληρωμή      δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

 

 

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 09/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή – Βελτίωση αρδευτικών γεωφραγμάτων – Βελτίωση γεωφράγματος Αμυδαλέων» Π.Ε. Γρεβενών
 3. Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής της δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού στη Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 5. Έγκριση του 4ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια και την εγκατάσταση τεσσάρων πλωτών προβλητών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ναυταθλητικού Κέντρου Καστοριάς , καθώς και για την προμήθεια και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τη συντήρηση της ήδη υπάρχουσας προβλήτας
 6. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 και β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης
 7. Παράταση ισχύος της σύμβασης του πρόχειρου διαγωνισμού επιλογής αναδόχου έργου της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2014
 8. Έγκριση ή μη του από 01/12/2014 πρακτικού των οικονομικών προσφορών για την μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2014-2015 προϋπολογισμού 17.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
 9. Έγκριση αποδοχής του ποσού των 12.082,92 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 141 Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση αποδοχής του ποσού των 9.000,00 € με θέμα Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541 Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού - Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 14. Έγκριση α) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2015, β) Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2015, γ) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών όσο αφορά το έτος 2015
 15. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση δαπανών για την μεταφορά μαθητών περιόδου Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2014 Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/12/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Ο.Ε.» του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Κοπή – Καθαρισμός Βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο Εθνικό Οδικό Αρμοδιότητας Δίκτυο Αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / Π.Δ.Μ.»
 4. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης» Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Συντήρηση – Βελτίωση ασφαλτοτάπητα στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φλώρινας » Π.Δ.Μ.
 8. Έγκριση του πρακτικού 4 της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.350.000,00 € Π.Ε. Κοζάνης
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγωγός διασύνδεσης Φράγματος Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση και επισκευή πνευματικού κέντρου Πενταβρύσου» Π.Ε. Καστοριάς
 11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του «Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-2016 με αριθ. Διακήρυξης 16/2014
 12. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015 αριθμ. διακήρυξης 22/14
 13. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2014-2015 για την Π.Ε. Κοζάνης
 14. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2014-2015 και β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης
 15. Έγκριση μεταφοράς μαθητών με δημόσια αστική συγκοινωνία με ειδικό μαθητικό δελτίο σχολικού έτους 2014-2015 για την Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση διενέργειας και έγκριση των όρων του Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 474.834,22 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης
 17. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών με ιδιώτη Π.Ε. Καστοριάς
 18. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση Π.Ε. Καστοριάς
 19. Έγκριση ή μη του από 24/11/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού που διενεργήθηκε περί προμήθειας υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2014
 20. Έγκριση της ανάθεσης μετά από διαπραγμάτευση της μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2014-2015
 21. Έγκριση ανάθεσης αδιάθετων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015, μετά από διαπραγμάτευση
 22. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015, μετά από διαπραγμάτευση
 23. Έγκριση ανάθεσης αδιάθετων δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών σχολικού έτους 2014-2015 μετά από διαπραγμάτευση
 24. Έγκριση πρακτικού παραλαβής – μονογραφής – αποσφράγισης και ελέγχου της επιτροπής των δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρμοδιότητος Π.Ε. Γρεβενών για το σχολικό έτος 2014-2015
 25. Έγκριση σχεδίου προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση της σύμβασης «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών, περιόδου 2014-2015»
 26. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου (υπηρεσία) «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης)»
 27. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή ελεγκτών δόμησης του έργου «Κατασκευή κτιρίου για την εγκατάσταση μαγνητικού τομογράφου στο Μαμάτσειο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 28. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Εορδαίας, ημερίδας με θέμα την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου
 29. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Σύλλογο φίλων του χειμώνα Βλάστης στην εκδήλωση «Αναβίωση του εθίμου της Γουρνοχαράς»
 30. Έγκριση δαπάνης δημοσίων σχέσεων για την υποδοχή όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών, που θα επισκεφτούν το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης, τα Χριστούγεννα 2014 για τις καθιερωμένες ευχές
 31. Έγκριση δαπάνης που αφορά κόστος ηλεκτροδότησης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Βλάστης Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 34. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 35. Αποπληρωμή δαπανών πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 38. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστικής εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση μετακινήσεων των Περιφερειακών Συμβούλων για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014
 40. Έγκριση μετακινήσεων των Αντιπεριφερειαρχών για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο 2014
 1. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.   - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8. Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 24/11/2014 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της ένστασης του αναδόχου «ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΑΡΕΛΑ Ο.Ε.» του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης οικισμού Βαθυλάκκου Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση εκ νέου δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του υποέργου 2 «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» της πράξης «Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 201.116,06 € Π.Δ.Μ.
 4. Έγκριση δημοπράτησης εκ νέου και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Οδοφωτισμός κόμβου Μπάρας Σιάτιστας, εισόδου πόλης Γρεβενών και λοιπές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες» Π.Δ.Μ.
 5. Έγκριση χορήγηση 3ης παράτασης συμβατικού χρόνου του έργου: «Εσωτερικό Δίκτυο ύδρευσης Οικισμού Ροδίτη Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Π.Δ.Μ.
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Νεάπολης Δήμου Νεάπολης Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικού τοιχείου Άνω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου: «Ανόρυξη ερευνητικής γεώτρησης στη Τ.Κ. Ν. Καυκάσου» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μελέτη αναδασμού αγροκτήματος Παλαίστρας» Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων νότιας και ανατολικής όψης Διοικητηρίου Φλώρινας»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Τ.Δ. Φιλώτα
 12. Έγκριση των πίνακα των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις για τον ορισμό τους (κατόπιν κληρώσεως) ως Πρόεδροι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων
 13. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθεια και μεταφοράς 1.700 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες του Επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, παράρτημα Κοζάνης και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΚΕΤΕΚ ΟΑΕΔ Κοζάνης) για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης και καυσίμων κίνησης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 15. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας αλατιέρα και ζεύγους αλυσίδων, με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών, προϋπολογισμού 3.444,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
 16. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της προμήθειας καταστροφέα κλαδιών και χόρτων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών, προϋπολογισμού 4.305,00 € (συμπ. ΦΠΑ) Π.Ε. Κοζάνης
 17. Έγκριση ή μη του από 13/11/2014 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού προϋπολογισθείσας δαπάνης 38.000,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης της συμφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου», του προγράμματος LIFE «Βελτίωση των προϋποθέσεων συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας στο Ν. Καστοριάς, Ελλάδα – Μεταφορά Βέλτιστων Πρακτικών» LIFE09NT/GR/000333 ARCTOS/KASTORIA της Π.Ε. Καστοριάς
 18. Τυπική επανέγκριση της δαπάνης για την πρόσληψη ενός δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολή, πάγια αντιμισθία στην Π.Ε. Καστοριάς
 19. Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας για τον καθαρισμό των γραφείων της Π.Ε. Φλώρινας»
 20. Ανάληψη υποχρέωσης οικονομικού έτους 2015 για την διενέργεια διαγωνισμού για «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών καθώς και πετρελαίου θέρμανσης» Π.Ε. Φλώρινας
 21. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ανάπτυξης Βόρεια και Κεντρικής Πίνδου Π.Ε. Καστοριάς
 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπάνης για την χορήγηση ενός Η/Υ στο Διθέσιο Δημοτικό Σχολείου Νέου Κλείτου Π.Ε. Κοζάνης
 25. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των Συλλόγων: Ιεροψαλτών Εορδαίας «Ιωάννης Κοτσαμάνης» - Φίλος Αγίου Όρους «Παναγία η Γερόντισσα» σε επίσκεψη στη Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο
 26. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακινήσεων της ομάδας ΠΑΟΚ Κοζάνης (Γυναικών Ποδοσφαίρου) για τις υποχρεώσεις της στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Γυναικείου Ποδοσφαίρου περιόδου 2014-2015
 27. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης «Μουρίκειος Δρόμος» που θα πραγματοποιηθεί στο Τ.Κ. Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας
 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης σε εκδηλώσεις Π.Ε. Κοζάνης
 29. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην παιδική παράσταση με τίτλο «SOSΒόρειος Πόλος» που ανεβάζει το πολιτιστικό σωματείο οι «ΚΑΝΑΚΑΙΡΙΣΟΙ» στην Κοζάνη
 30. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης του Παραρτήματος Κοζάνης της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην εκδήλωση μνήμης ανατίναξης της γέφυρας Γοργοποτάμου
 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων – ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού για το έτος 2015
 32. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Γυναικών χειροσφαίρισης
 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συνεδρίου που διοργανώνει το Παιδικό τμήμα Νηπιαγωγών στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2014 με θέμα «Από τη Ρόζα Λουξεμπουργκ στο Τερατώδες Είδωλο της Ευρώπης»
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Αμυνταίου
 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Φλώρινας
 39. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας μηνών Μαρτίου – Ιουλίου 2014
 40. Αποπληρωμή πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 41. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 42. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 43. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 44. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 45. Έγκριση δαπάνης του έργου: «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης  & Οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες (ΠΙΝ Ο) (τ.ε. 2009ΕΠ00580008)» Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της μελέτης: «Μελέτη Ε.Ο. 14 Τμήμα Τρίλοφος – Φούσια – Λιανοτόπι – Γράμμος – Όρια Νομού» Π.Ε. Καστοριάς
 47. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης αναδασμού αγρ. Βέλους Π.Ε. Καστοριάς
 48. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμού μελέτης εκούσιου αναδασμού αγρ/τος Κομνηνάδων Π.Ε. Καστοριάς 
 49. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενόψει του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού
 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού – Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Γέρου Κωνσταντίνος
 2. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Κεχαγιάς Φώτιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 14/11/2014 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση εκτέλεσης του δημοσίου έργου με τίτλο «Προσωρινή παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης ορυχείων της Δ.Ε.Η., τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σιδηροδρομικός Σταθμός Κομάνου από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.», καθώς και έγκριση των όρων εκτέλεσης, επίβλεψης και παραλαβής του από την αρμόδια Υπηρεσία Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση Λιμναίων υποδομών Πολυφύτου» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2013»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2014»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Κόμβου Κ2 (Ασβεστόπετρας) και φωτεινή σηματοδότηση κόμβου Κ3 (Άρδασσας) της Οδού Πτολεμαΐδας Δυτ. Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης
 7. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποπεράτωση Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας» Π.Ε. Κοζάνης
 8. Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας αίτησης ανάκλησης της αριθμ. 1368/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
 9. Λήψη απόφασης για παραίτηση σε αίτηση ακυρώσεως
 10. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος φακέλου οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων (4) φορητών αναλυτών σταθερών εστιών καύσης για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την επισκευή και αγορά ανταλλακτικών του μηχανήματος προωθητήρα LIBHERRPR372 BME 122493 με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
 12. Έγκριση της διενέργειας του διαγωνισμού της ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τη προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον σφραγισμένων προσφορών Π.Ε. Κοζάνης
 13. Έγκριση των πρακτικών Νο 14 & Νο 15 της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού «Αντικατάσταση διθέσιου Αναβατήρα Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου» Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση ή μη του από 04/11/2014 πρακτικού του επαναληπτικού ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 800 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την χειμερινή περίοδο 2014-2015 προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με αριθμό διακήρυξης 15/2014
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης από το ελεύθερο εμπόριο προμήθειας χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό του μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Γρεβενών
 16. Ανάκληση της αριθμ. 1803/2014 απόφασης της οικονομικής επιτροπής με θέμα «Κήρυξη εν μέρει άγονου του διαγωνισμού βάσει της αριθμ. 10/2014 διακήρυξης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015 και πρόταση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Καστοριάς»
 17. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500,00 € του προγράμματος ΣΑΜ – 440 – ΠΙΝΔΟΣ για την πληρωμή διαφόρων έργων της Π.Ε. Κοζάνης
 18. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών α) Για την διενέργεια, με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού Ασφαλούς διάταξης Δημιυργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ- Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής) στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και β) Για την παραλαβή του εξοπλισμού και καλής λειτουργίας
 19. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση δαπάνης για τη χορήγηση δύο Η/Υ στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την περίφραξη των εγκαταστάσεων στο ελαιοτριβείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων Π.Ε. Κοζάνης
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 26. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών  
 27. Αποπληρωμή δαπανών Πολιτιστικών εκδηλώσεων Π.Ε. Φλώρινας
 28. Έγκριση των εκτός έδρας μετακινήσεων του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

       -Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

5.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

       - Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

        -Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

6.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

7.  Μ.Μ.Ε.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).