Η Αντιπεριφέρεια Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας ενημερώνει ότι στις επόμενες ημέρες θα διενεργηθεί διανομή ροδάκινων μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που έχουν συσταθεί για της ανάγκες του ΤΕΒΑ.

Τα σημεία διανομής θα είναι οι Δήμοι - Εταίροι των Κοινωνικών Συμπράξεων με Επικεφαλής τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Για την παραλαβή των ποσοτήτων των ροδάκινων θα δημιουργηθούν τριμελείς επιτροπές παραλαβής (δύνανται να είναι οι ίδιες που έχουν δημιουργηθεί για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ).

Σύμφωνα με το Έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Αριθμ. Πρωτ. : 1253/13.08.2015), ενόψει της εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 1031/2014 για συμπληρωματικά προσωρινά έκτακτα μέτρα στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και της  ΚΥΑ με αρ. πρωτοκόλλου 3320/89565 των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι :

Οι ωφελούμενοι κατά προτεραιότητα της διανομής θα είναι, οι κάτοχοι της κάρτας σίτισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης, οι οποίοι με την επίδειξη της παραπάνω κάρτας, μαζί με το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αριθμός μελών οικογένειας), οι ωφελούμενοι των κοινωνικών παντοπωλείων των Δήμων, θα παραλαμβάνουν την ανάλογη ποσότητα των ροδάκινων.

Στο τέλος κάθε διανομής, οι αρμόδιες αρχές στέλνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λίστα με τους ωφελούμενους που παρέλαβαν προϊόντα και τις ποσότητες που παρέλαβαν.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 10-08-2015, συζητήθηκε το θέμα της τροποποίησης των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Φλώρινας. Η παραπάνω τροποποίηση αφορά τη μείωση συνολικής έκτασης 19.000 στρεμμάτων σε σχέση με τα ισχύοντα μέχρι σήμερα όρια. Ακολούθως, η συνολική έκταση του Καταφυγίου Άγριας ζωής διαμορφώνεται κατόπιν της προτεινόμενης τροποποίησης στα 28.000 στρέμματα. Το μεγαλύτερο μέρος της αφαιρούμενης έκτασης γίνεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έκδοσης των απαραίτητων αδειών για την πραγματοποίηση έργων στον χώρο του Πανεπιστημίου και στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Φλώρινας και για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος των κατοίκων διάφορων Τοπικών Κοινοτήτων της περιοχής, που συνδέεται με τις  επιθέσεις άγριων ζώων στις κτηνοτροφικές τους εγκαταστάσεις.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας, Ελισσάβετ Παναγιωτίδου, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ήδη με το υπ’ αρ. πρωτ. 97582/214-13/08/2015 έγγραφο ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, πριν την οριστική υποβολή του σχεδίου τροποποίησης για έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο, να επανεξεταστεί η τροποποίηση έτσι ώστε να μην αφαιρεθούν τοποθεσίες στις οποίες αναπαράγονται άγρια ζώα και η διατήρησή τους εντός των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής είναι επιβεβλημένη για την βιοποικιλότητα και την προστασία του είδους τους -όπως χαρακτηριστικά είναι η περιοχή «ΤΑΪΜΑ» στην οποία αναπαράγεται ο αγριόχοιρος- όπως επίσης να διορθωθεί η προτεινόμενη τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) κατά τρόπο ώστε να παραμείνει εντός των ορίων αυτής η παραπάνω αναφερόμενη περιοχή (ΤΑΪΜΑ) και κάθε άλλη έκταση, η οποία αποτελεί τόπο αναπαραγωγής αγρίων ζωών και περιοχή προστασίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 του Ν.3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

Την τελευταία περίοδο, γίναμε όλοι μάρτυρες πρωτόγνωρων γεγονότων για την χώρα μας που έφεραν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε κοινωνικό και οικονομικό αδιέξοδο. 

Στο πλαίσιο αυτό, το οργανωμένο κράτος όφειλε και οφείλει να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα αποκαθιστούν (έστω σταδιακά) την εμπιστοσύνη των πολιτών και των επιχειρήσεων προς αυτό.

Πολλοί ήταν και είναι εκείνοι που, σε αυτό το διάστημα, είχαν επιδοθεί, μεταξύ άλλων, σε μια προσπάθεια καταστροφικής παραφιλολογίας που ενέπλεκε και την πορεία των  έργων που εκτελούνται με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (έργα ΕΣΠΑ 2007 – 2013).

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας οφείλει προς αποκατάσταση της αλήθειας, να ενημερώσει, τόσο τους ενδιαφερόμενους αναδόχους, όσο και τους πολίτες της περιφέρειας ότι οι πληρωμές των συγχρηματοδοτούμενων έργων (έργα ΕΣΠΑ 2007 – 2013) διενεργούνται κανονικά από τις υπηρεσίες των Φορέων που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των.

Αυτή την στιγμή (και με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδας (ΤτΕ)), η κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία είναι η ακόλουθη :

Περίοδος 11/6 – 17/8/2015 :

Σύνολο πληρωμών 9.122.852,17 €

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
 3η ΥΠΕ 400.980,00 4,40%
ΓΡΕΒΕΝΑ 1.297.137,20 14,22%
ΕΥΔΕΠ 14.909,68 0,16%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3.111.372,35 34,11%
ΚΟΖΑΝΗ 2.376.973,90 26,06%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.324.593,52 14,52%
ΦΛΩΡΙΝΑ 596.885,52 6,54%
  9.122.852,17 100,00%

Και ειδικότερα για την περίοδο  27/7 – 17/08/2015 (εφαρμογή capitalcontrols) :

Σύνολο πληρωμών 5.878.741,53 €

     
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
3η ΥΠΕ 13.364,23 0,23%
ΓΡΕΒΕΝΑ 1.025.036,64 17,44%
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2.499.959,57 42,53%
ΚΟΖΑΝΗ 1.270.423,70 21,61%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 687.339,01 11,69%
ΦΛΩΡΙΝΑ 382.618,38 6,51%
  5.878.741,53 100,00%

Πρέπει να σημειωθεί ότι, παρουσιάζεται «αναστολή» πληρωμών κατά την περίοδο 29/06 – 26/07/2015, που αντιστοιχεί στην περίοδο έναρξης και εφαρμογής των capitalcontrols.

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο  για την χώρα μας, οφείλουμε όλοι μας να επιδεικνύουμε την απαραίτητη σοβαρότητα, αλλά και την αντίστοιχη ψυχραιμία και νηφαλιότητα.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Ξεκίνησαν την Παρασκευή 7 Αυγούστου, οι εργασίες αποκατάστασης της μεγάλης κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντού - Καταϕύγι στη θέση «Μπιτζινίσιος». 
 
Επιτόπου στο σημείο βρέθηκαν ο Αντιπεριϕερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιϕέρειας
Δυτικής Μακεδονίας Ηλίας Κάτανας,  ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης Κώστας Γρίβας, οι επιβλέποντες μηχανικοί και ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Καταϕυγίου Γιάννης Τζέλλας.
 
Ο Αντιπεριϕερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς σε δηλώσεις του εξέϕρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη των εργασιών, σημειώνοντας πως
πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή το βουνό παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα, ενώ ζήτησε από τον ανάδοχο
την επιτάχυνση των εργασιών αποκατάστασης της κυκλοϕορίας και πρόσβασης στο Καταϕύγι, με γνώμονα την ασϕάλεια των διερχομένων οδηγών.     
 
 
Ο προϋπολογισμός του έργου το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, ανέρχονταν στα 2.430.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, και  η σύμβαση υλοποίησης
που υπογράϕηκε με τον ανάδοχο στα 1.311.806,19 ευρώ με ΦΠΑ.  
 
Στη συνέχεια ο κ. Πλακεντάς με το κλιμάκιο της Περιϕέρειας επισκέϕθηκαν τον περιϕερειακό δρόμο του οικισμού του Καταϕυγίου, καθώς και το δρόμο προς
όρια Νομού Ημαθίας, συνολικού μήκους 15 χλμ.,  όπου έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες διάνοιξης από γκρέιντερ, μισθωμένο  από την Περιϕερειακή Ενότητα Κοζάνης.
 
 
 
 
Βίντεο και πλάνα από τις δηλώσεις:
 

Πρόγραμμα επίσκεψης του Προέδρου του ΕΛΓΑ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ,  θα επισκεφτεί στις 6 και 7 Αυγούστου  2015 την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα την Περιφερειακή Ενότητα  Κοζάνης.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης είναι το εξής:

Πέμπτη  6 Αυγούστου 2015

Α. Συνάντηση στην έδρα της Περιφέρειας με στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συμμετοχή σε σύσκεψη με υπηρεσιακούς  παράγοντες της Περιφέρειας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις 11:00 π.μ.

Β.  Σύσκεψη – συνάντηση με Διοικήσεις Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών στις 20:00 μ.μ..  Συνάντηση με Συνεταιρισμούς αγροτών και  Αγρότες στο Βελβεντό Κοζάνης στις 21:00 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού.

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Α. Συνάντηση με το προσωπικό και τους προϊσταμένους του Υποκαταστήματος ΕΛ.Γ.Α. Κοζάνης.

Επέκταση της επίσκεψης του Προέδρου του ΕΛΓΑ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Με δεδομένη την κακοκαιρία (χαλαζόπτωση) που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας ο Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α., θα παρατείνει την περιοδεία του και θα επισκεφτεί στις 8 Αυγούστου 2015 την περιοχή των Πρεσπών  Π.Ε Φλωρίνης.

Αναλυτικά:

Σάββατο   8  Αυγούστου 2015, πρωί

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ,  θα επισκεφτεί τις χαλαζόπληκτες περιοχές των Πρεσπών με υπηρεσιακούς παράγοντες με σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης της διαδικασίας των αποζημιώσεων σε σχέση με τις ζημιές στις καλλιέργειες .

Συνάντηση εργασίας με θέμα το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μεταξύ του γενικού γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ευάγγελου Καπετάνιου, του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρου Καρυπίδη, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας.

Ο Θ. Καρυπίδης, δίνοντας το στίγμα του περιφερειακού σχεδιασμού για το θέμα των αποβλήτων, τόνισε ότι η Δυτική Μακεδονία ταυτίζεται με τις γενικότερες στοχεύσεις του νέου σχεδιασμού σε ότι αφορά στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων προς όφελος της κοινωνίας, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις διαχείρισης, με μείζονα προτεραιότητα την κατοχύρωση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

“Διαθέτουμε ως περιφέρεια σημαντικές δυνάμεις στον τομέα αυτό και έχουμε πρωτοπορήσει μέσα από τη λειτουργία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., αλλά δεν θα δεχθούμε προσβολές, αδικίες και δεν θα συμμετέχουμε σε εξελίξεις που βάζουν σε περιπέτειες τα εδάφη μας” επισήμανε ο περιφερειάρχης, εκφράζοντας στο γενικό γραμματέα την έντονη αντίθεση στη σύμβαση ΣΔΙΤ για το έργο της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων της ΔΙΑΔΥΜΑ “που παραβιάζει τις αρχές μας στο καίριο ζήτημα των εδαφών”, όπως χαρακτηριστικά είπε.

Απο την πλευρά του ο κ. Καπετάνιος, αναφερόμενος στην κεντρική επιλογή του νέου ΕΣΔΑ δήλωσε πως είναι σχέδιο πρόληψης, δηλαδή μείωσης της παραγωγής αποβλήτων, που απαντά σε στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ως το 2020 και στο πλαίσιο αυτό τα τοπικά σχέδια θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχους αυτούς.

Ακολούθησε συνάντηση με τους βουλευτές, τους δημάρχους, τη ΔΙΑΔΥΜΑ και υπηρεσιακά στελέχη για το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και τα Τοπικά Σχέδια Δήμων σε εφαρμογή του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων στους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

diaxeirish apovlhtwn

diaxeirish apovlhtwn2

diaxeirish apovlhtwn3

Σύσκεψη για τον συντονισμό ενεργειών ενόψει της κατασκευής της νέας επαρχιακής οδού 35 Ακρινής- Κοζάνης πραγματοποιήθηκε στην Π.Ε. Κοζάνης, την Τετάρτη 29-7-2015. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν:

Εκ μέρους της Περιφέρειας

1) Θεόδωρος Καρυπίδης-Περιφερειάρχης,

2) Παναγιώτης Πλακεντάς -Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοζάνης

3) Κων/νος Γρίβας, Αν/της Δ/της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης

4) Αναστασία Καραγεώργου, Αν/τρια Πρ/νη ΤΣΕ ΠΕ Κοζάνης

Εκ μέρους του Δήμου Κοζάνης

1) Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος

2) Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος

3) Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος

4) Γεώργιος Μπιλιώνης, Δ/ντης Τ.Ε. Δήμου Κοζάνης

Εκ μέρους του Τοπικού Συμβουλίου Ακρινής

1) Παύλος Πουτογλίδης

2) Χαράλαμπος Σισμανίδης

Εκ μέρους της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

1) Στέφανος Παλαβός, Δ/ντης Ε.Λ.Κ.Δ.Μ

2) Ιωάννης Ιωακείμ,  Δ/ντης  Μ.Λ.Κ.Δ.Μ.

3) Πέτρος Κωσταρίδης, ΔΕΗ  Δ.Κ.Υ.Ο.Ρ

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Επιβεβαιώθηκε η βούληση όλων των εμπλεκομένων πλευρών  να κατασκευαστεί ο δρόμος.

Ο Δήμος Κοζάνης αναλαμβάνει άμεσα να θέσει σε εφαρμογή ή της διαδικασίας της αναγκαστικής  απαλλοτρίωσης ή της εξαγοράς των ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το Ν.2882/01 όπως τροποποιήθηκε.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης αναλαμβάνει την κύρωση της απαλλοτρίωσης, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία που ανέλαβε ο Δήμος Κοζάνης.

Η ΔΕΗ αναλαμβάνει να παρέχει τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα στις Υπηρεσίες του Δήμου.

Λόγω των αυξημένων τιμών ρύπων στην ατμόσφαιρα και των ιδιαίτερων καιρικών συνθηκών (καύσωνας) αποφασίστηκε, νωρίς το πρωί της Πέμπτης, μετά από επικοινωνία του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά με το Διευθυντή Εκμετάλλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. Στέφανο Παλαβό να σταματήσουν οι εργασίες των φορτηγών στα ορυχεία για ένα περίπου δίωρο από τις 10:00 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Επίσης, αποφασίστηκε από τις 11:00 π.μ έως 12:30 μ.μ. να σταματήσουν όλες οι δραστηριότητες του πάγιου εξοπλισμού (αποθέτες εκσκαφής κ.τ.λ.), προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να εκτιμηθούν εκ νέου τα δεδομένα.

Οι υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Π.Ε. Κοζάνης παρακολουθούν στενά την πορεία των μετρήσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και να περιοριστούν τα φαινόμενα των αυξημένων τιμών ρύπων στην ατμόσφαιρα.

Η προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας και ο συντονισμός των δράσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Διασυνοριακού Φόρουμ για την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου στην Κορυτσά της Αλβανίας.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013 και του έργου INACT, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ως εταίρος και αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων που θα ενισχύσουν τη διασυνοριακή συνεργασία και θα δώσουν ώθηση στην επιχειρηματικότητα.

Στο φόρουμ συμμετείχαν δήμοι, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) και τα επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας, καταθέτοντας απόψεις, προβληματισμούς και βέλτιστες πρακτικές.

Η αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης-Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου Αμαλία Κούσκουρα, παίρνοντας το λόγο, αναφέρθηκε στην ανάγκη ανάπτυξης μιας σαφούς στρατηγικής, στο πλαίσιο των διασυνοριακών προγραμμάτων που είναι μέρος της συνολικής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο και εστιάζει σε απτά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Βάση του σχεδιασμού και της διαχείρισης θα πρέπει να είναι η σαφής στόχευση, η ακριβής παρακολούθηση και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των βασικών δρώντων που θα προωθήσει τις επιχειρηματικές ιδέες και θα βελτιώσει την καινοτομία.

Απο την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Καναβός υπογράμμισε τη σημασία της προσφοράς τεχνογνωσίας από την ελληνική στην αλβανική πλευρά μέσα από τις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και την αξιολόγηση των λαθών, ενώ επισήμανε ότι η Ελλάδα μπορεί να διευκολύνει την Αλβανία παρέχοντας στήριξη τόσο σε θέματα υποδομών, όσο και σε θέματα διαδικασιών.

1o diaynoriako forum1

1o diaynoriako forum2

1o diaynoriako forum3

1o diaynoriako forum4

logo pdm

ΑΜΕΑ

Για Άτομα με Αναπηρία:
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και κυλήστε το ροδάκι του mouse για μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- Πατήστε το πλήκτρο Ctrl και το πλήκτρο + για μεγέθυνση ή
το πλήκτρο Ctrl και το - για σμίκρυνση (Ctrl και 0 για επαναφορά).