Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2014 00:00
Διαβάστε εδώ την προκήρυξη

Πέμπτη, 17 Απρίλιος 2014 09:05
Αποτελέσματα ειδικότητας ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ Αποτελέσματα ειδικότητας ΤΕ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2014 10:43
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Ανακοινώνει: Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών ...

Τετάρτη, 20 Νοέμβριος 2013 00:00
Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καστοριας –Π.Δ.Μ. προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα δημοπρασίας «προσφορά με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και ...

Τετάρτη, 29 Μάιος 2013 22:03
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΕΧΟ7ΛΨ-0Ξ2) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 243 ...

Κυριακή, 17 Φεβρουάριος 2013 22:00
Ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κοζάνης   Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή ...

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2013 11:35
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών ...

Τρίτη, 10 Απρίλιος 2012 10:32
ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΨ-Ξ78   Θέμα : Πρόσκληση για πλήρωση θέσης Εκτελεστικού Γραμματέα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις ...

Πέμπτη, 23 Φεβρουάριος 2012 12:30
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ.ια του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση ...

Σελίδα 1 από 2

Φωτογραφικό Υλικό

ameanew