Πέμπτη, 15 Οκτώβριος 2015 00:00
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 7.995,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (Έκθεση ανάληψης: 2325/2015, ΚΑΕ:071.9471.01) Το υλικό θα είναι συσκευασμένο σε δοχεία των ...

Πέμπτη, 06 Αύγουστος 2015 00:00
Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη (σελ 1 - 33) Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη (σελ 34 - 65)

Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2015 00:00
Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε/αναρτήσετε κείμενο μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών Διακήρυξης 8/2015. Το κείμενο   έχει ως εξής: Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής και αποσφράγισης ...

Τετάρτη, 15 Ιούλιος 2015 00:00
Διαβάστε εδώ τη διακήρυξη 01. Διαδρομές Για Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Φλώρινας Σχολ Έτους 2015-2016 Τμήματα 1-3 02. Διαδρομές Για Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Φλώρινας Σχολ ...

Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015 00:00
Περίληψη Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού Για την ανάδειξη αναδόχου για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακής Ενότητας ...

Σελίδα 1 από 32

Φωτογραφικό Υλικό

ameanew